lokalna.hr Novosti Sektori Događanja Inkubator ZOR
LokalnaŽupanijeHrvatskaEUFondoviPoduzetništvoZapošljavanje
naslov
Nova regionalna podjela Hrvatske od 1. siječnja 2021. godine.
: MRRiFEU - : 2.9.2020.

Nova podjela Republike Hrvatske na statističke regije 2 razine NUTS 2 dodatni poticaj regionalnom razvoju


 
Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku, poznata pod akronimom NUTS, je statistička klasifikacija koja služi za prikupljanje, obradu, analizu i publiciranje statističkih prostornih podataka na razini Europske unije. NUTS klasifikacija predstavlja i važan alat koji se primjenjuje za potrebe provedbe pojedinih EU politika, a posebno kod kohezijske politike koja koristi NUTS klasifikaciju kako bi, između ostaloga, utvrdila prihvatljivost pojedinih područja za dobivanje financijskih potpora iz fondova Kohezijske politike te politike državnih potpora za utvrđivanje karte regionalnih potpora.

S obzirom da se podjela Republike Hrvatske na dvije NUTS 2 statističke regije (Jadranska Hrvatska, koja obuhvaća sedam priobalnih županija te Kontinentalna Hrvatska, koja obuhvaća Grad Zagreb i trinaest preostalih županija), izvršena 2012. godine, tijekom primjene pokazala neadekvatnom za vođenje regionalne politike, Vlada Republike Hrvatske je početkom 2019. inicirala postupak izmjene podjele Republike Hrvatske na četiri NUTS 2 regije.
 
Kao glavni nedostatak podjele na dvije NUTS 2 regije istaknut je veliki utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što je za posljedicu imalo slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sva područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba.
 
Prijedlog izmjene NUTS 2 regija  je prihvaćen od strane Europske komisije (Eurostata) te je nova podjela objavljena u Službenom glasniku EU u listopadu 2019. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. 
 
Prema novoj podjeli četiri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj su:

  • Panonska Hrvatska koja obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku  županiju.
  • Jadranska Hrvatska koja obuhvaća: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju 
  • Grad Zagreb
  • Sjeverna  Hrvatska koja obuhvaća: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju  


Nova NUTS 2 podjela omogućit će:

  • najveći mogući stupanj povoljnosti u pogledu pravila dodjele regionalnih potpora
  • bolje uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za veće područje Republike Hrvatske,
  • formiranje homogenijih regija u pogledu stupnja razvijenosti i drugih važnih obilježja.